Vandværker i Danmark

Drikker du stadig postevandet? Så læs her hvor let du selv kan rense dit drikkevand for tungmetaller, sprøjtemidler, kemikalier og andre giftstoffer. Klik her!

De danske vandværker står for at levere rent drikkevand til dig og din familie i kommunen, eller i området, hvor forsyningen dækker.

I nogle kommuner pumpes vandet først op i vandbeholdere, placeret i de såkaldte vandtårne, hvorfra drikkevandet så kan ledes ud til forbrugerne.

Danske Vandværker

Vandforsyningen i Danmark er baseret på enten overflade vand, eller grundvand som de primære kilder. I sjældne tilfælde bruges havvand, der dog først bliver filtreret vedhjælp af noget der hedder omvendt osmose. Denne proces er dog ret kostelig.

Vandet, der leveres til forbrugeren, kommer som udgangspunkt fra uforurenet grundvandsboringer. Disse ligger dybt under jorden, hvor de er beskyttet mod overflade forurening.

Derfor renses drikkevandet kun for bestemte naturlig bestanddele som fx metan, jern og mangan.

Desværre er det særligt vanskeligt, at fjerne pesticider, opløsningsmidler, kvælstof og anden forurening af kemikalier og giftstoffer, der er sivet ned i grundvandet.

Den lokale forsyning tester vandet løbende

Der føres løbende test på vandet på dit kommunale vandværk, for at sikre at det overholder de tilladte grænseværdier.

Selvom der findes en relativ høj standard for drikkevandets kvalitet i Danmark, så er der fastsat nogle grænseværdier, der skal følges fra vandværkerne.

Men vandet måles sjældent ude hos den enkelte forbruger, med mindre der indgives en klage over kvaliteten. Ellers, foretages der kun løbende stikprøver forskellige steder på rørledningerne.

Vandanalyse

Så den eneste måde du kan være 100% sikker på, om det vand du og din familie går og drikker, er tilstrækkeligt renset, kræver at du investerer i en dyr laboratorieanalyse.

Omvendt, kan du selv sikre dit vand ved at benytte en vandrenser. På den måde kan du selv reducere kalk, klorin og andre uønskede giftstoffer.

Det betyder garanteret sundere drikkevand, men samtidig også mindre slid på vaskemaskinen, kaffemaskinen osv. pga. for meget kalk i vandet. Selv vand renset med en standard vandfilter kande har en markant forbedring af smag og lugt.

Kort om de danske vandværker

Dit lokale værk hører blot til en af de mange forsyninger, der findes i Danmark. Der foretages indvinding og distribution af vandet til forbrugerne fra over 150 kommunale, private og almene vandværker.

Værd at vide om din lokale vandforsyning

Når der leveres vand til 25 eller flere personer, betegnes det som en offentlige vandforsyning.

Vandværker, der leverer til færre husstande, betragtes som private forsyninger. De offentlige vandværker kan drives uafhængigt af større eller mindre byer.

Uanset hvem der ejer og driver det lokale vandværk, skal dette system naturligvis overholde alle kravene for vandets sikkerhed og kvalitet.

Hvor rent er vandet i Danmark? Er det stadig sikkert at drikke? Er der grund til bekymring? Få svarene her!

Udtrykket Privat vandsystem henviser sædvanligvis til værker, der typisk leverer vand til færre end 25 brugere.

Et privat drikkevandssystem er ikke reguleret af staten. Men ejere af private brønde og disse ikke-regulerede systemer stiller selv resurser til rådighed for at vedligeholde dem.

Vandets hårdhedsgrad i din kommune

  • Hårdt vand har et stort indhold af kalk, magneisum og andre mineraler. Hårdhedsgraden i vandet fra {flood} forsyning afhænger en smule af, hvilken boring vandet kommer fra.
  • Blødt vand har et lavt indhold af kalciumkarbonat, magnesium og andre ioner. Det vand, der skummer let når det kommer i forbindelse med sæbe, kalder vi blødt.

Vandets hårdhed

Dit vands hårdhedsgrad kan du se i den årlige vandanalyse. Ring til den lokale kontaktperson hos dit vandværk og bed vedkommende om at sende en udvidet vandanalyse til dig via email.

Se her et eksempel (pdf) hentet fra Vejen Vandværk.

Kan vores forsyning løbe tør for vand?

Hvert eneste år pumper danske vandværker samlet over en halv milliard kubikmeter grundvand op fra undergrunden. Dette vand bruges af private såvel som industri og landbrug.

Selvom den regn vi får i Danmark, tager år om at sive ned og blive til grundvand, så er denne nedsivning heldigvis rimelig stabil.

Der er derfor ikke under normale omstændigheder risiko for vandmangel på kortere sigt.

Men det betyder dog ikke, at vi skal glemme at spare på vandet. Især, når vi også bruger vand til at vande græsplænen og vores køkkenhave, kan det dræne vores reserver betydeligt.

Forsyning

Endvidere kan en tør og hed sommer, som vi oplevede i 2018, skabe et ekstra pres på de lokale vandforsyninger.

Er vandet stadig rent nok i Danmark?

Selve vandkvaliteten er truet af en stigende forurening, især fra landbruget, som gør de øvre lag af grundvandet ubrugeligt.

Nedefra begrænser saltvand den nederste del af grundvandet. Derfor er der en fare for, at vi på længere sigt kan komme til at mangle helt rent vand.

De enkelte vandforsyning garanterer godt nok, at det vand der leveres til dig som forbruger, er sikkert nok til at kunne drikkes.

Alligevel er dette ikke en garanti for at vandet, der når ud til dine haner, nødvendigvis er sundt.

Vandet der pumpes ud til dig fra vandværket løber langt igennem, ofte gamle rørledninger, der kan afgive et væld giftstoffer, tungmetaller og andet skidt.

Vand i hanen

Ved kort tids indtagelse er dette nok ikke farligt for dit helbred. Men visse stoffer der ikke kan udskilles hurtigt nok af kroppen, risikerer at blive akkumuleret over en længere periode. Dette kan skabe uforklarlige sygdomme, der først viser sig mange år senere.

Men der findes heldigvis noget, vi kan gøre selv for at minimere indtagelsen af disse tungmetaller, kemikalier og sprøjtegifte, der ikke er gode for os. Vi kan selv rense vandet yderligere, inden vi drikker og koger vores mad i det.

Der findes simple kulstoffiltre, der kan sættes på vandhanen, eller systemer der kan monteres til at håndtere alt det vand der bruges i hjemmet.

En anden mulighed er, at destillere vandet du drikker med et vand destillationsapparet som kan gøre dit vand 100% rent.

Læs her om hvilke muligheder du har for selv at rense dit drikkevand.

Vandrenser banner